Mult mai rapid. Primiti Factura pe e-mail.

Posibilitatea trimiterii prin mijloace electronice a facturilor este prevazuta la art. 155 alin. (8) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Incepand cu data de 01.10.2012 SDA servicii de Depozitare si Arhivare SRL ofera acest serviciu pentru clientii sai.
Factura prin email adauga plus valoare serviciilor noastre si confirma disponibilitatea SDA Servicii de Depozitare si Arhivare SRL de a se angaja in actiuni pentru Protectia Mediului Inconjurator conform politicilor asumate in acest sens.

Factura pe email, asigura in acelasi timp, pe langa transparenta relatiei comerciale si cresterea increderii si satisfactiei clientilor SDA Servicii de Depozitare si Arhivare SRL, facilitand o planificare mai judicioasa a bugetului de timp si a cash-flow-ului companiei.

Serviciul de transmitere al facturii pe email este activat in baza contractului incheiat intre SDA Servicii de Depozitare si Arhivare SRL si clientii sai. Serviciul poate fi dezactivat in orice moment in urma exprimarii in scris a dorintei clientului.

Factura este insotita de o anexa ce cuprinde detalierea serviciilor facturate.
Documentul reprezentand factura pe email este semnat si autentificat prin semnatura electronica de catre SDA Servicii de Depozitare si Arhivare SRL.